Coronaprotocol

Hoe zeer wij u ook welkom heten op ons kantoor, ook wij zijn genoodzaakt om de richtlijnen van het RIVM te volgen en maatregelen te treffen. Dit alles om u en onze medewerkers zoveel mogelijk te beschermen en tegelijkertijd onze dienstverlening te kunnen (blijven) voortzetten. Wij stellen u graag op de hoogte van de maatregelen en gang van zaken op ons kantoor.

Bereikbaarheid:
Telefonisch en per e-mail blijven wij bereikbaar zoals u gewend bent. Ook is het nog steeds mogelijk om een afspraak te maken.

Besprekingen:
De praktijk heeft ons geleerd dat een bespreking per telefoon of via Skype in de meeste gevallen heel goed mogelijk is. Omdat het tevens noodzakelijk is om het aantal personen op kantoor zo beperkt mogelijk te houden, geldt:

  • Besprekingen vinden momenteel uitsluitend plaats per telefoon of via Skype.

Passeerafspraken:
In bepaalde gevallen is het mogelijk om per volmacht te teken. U hoeft dan niet op kantoor te verschijnen. Dit geldt vooral voor verkopers van een onroerend goed zaak. Wanneer dit in uw geval (ook) mogelijk is, dan zullen wij u hierover inlichten.
Om het aantal aanwezige personen zo beperkt mogelijk te houden geldt:

  • Verkopers van een onroerend goed zaak tekenen per volmacht (er worden hiervoor geen kosten gerekend).
  • Makelaars en tussenpersonen kunnen wij helaas niet welkom heten.
Voor bezoekers die wij op kantoor ontvangen gelden de volgende regels:
  • Wij heten u van harte welkom maar schudden geen handen.
  • Indien gewenst kunt u in de centrale hal uw handen desinfecteren.
  • Wij vragen u om bij voorkeur uw eigen pen mee te nemen of te tekenen met een door ons verstrekte nieuwe pen en deze na afloop mee naar huis te nemen.
  • Wij schenken uit voorzorg tijdelijk geen koffie en thee.
  • Neem bij gezondheidsklachten of twijfels contact met ons op, zodat we kunnen kijken naar een oplossing of de afspraak eventueel kunnen verzetten.
  • Wij verzoeken u dringend om uw afspraak (desnoods op het laatste moment) af te bellen als u wegens gezondheidsklachten niet naar ons kantoor kunt komen. Er worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht.
  • Wij verzoeken u dringend met zo min mogelijk mensen naar kantoor te komen (alleen degene(n) die aanwezig dient/dienen te zijn tijdens het passeren van de akte).

Wij doen er alles aan om u en onze medewerkers zoveel mogelijk beschermen. Bovenstaande maatregelen en minder zichtbare maatregelen, zoals extra schoonmaak- en desinfectierondes, dragen hier aan bij. Dit vraagt van ons, alsook van u, een grote aanpassing.

Wij danken u voor uw medewerking en begrip!

Team Notariskantoor Terheijden