Testament

In een testament legt u vast wat er met uw nalatenschap gebeurt wanneer u overlijdt. Een testament stelt u op bij de notaris. In het testament legt u vast wie uw erfgenamen zijn en kunt u aangeven welke personen of instellingen een bepaald bedrag of bezittingen krijgen.

Als u geen testament opstelt bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. U mag iedereen aanwijzen als erfgenaam en ook kunt u een vereniging of goed doel laten opnemen in uw testament. Na het ondertekenen van de akte zorgt de notaris dat het testament wordt ingeschreven in het Centraal Testamentenregister (CRT). Het testament blijft altijd geldig en kan op elk moment gewijzigd worden.

Goed om te weten is dat uw testament zolang u leeft privé is. Niemand heeft het recht om uw testament in te zien. Ook uw partner en kinderen niet. De notaris heeft hierin een geheimhoudingsplicht. Uiteraard is het aan uzelf om uw testament met anderen te delen indien gewenst. U krijgt een afschrift mee naar huis.

Meer informatie? Lees verder in de brochures van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie).

Vragen of een afspraak inplannen?

Vrijblijvende offerte ontvangen?