Disclaimer

De teksten en de inhoud van de website van Notariskantoor Terheijden zijn van algemene informatieve aard.

Privacy
Op verschillende plaatsen op de site heeft de bezoeker de mogelijkheid persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden verwerkt in bestanden die eigendom zijn van Notariskantoor Terheijden. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de administratie.

 

De teksten en de inhoud van de website van Notariskantoor Terheijden zijn van algemene informatieve aard. Notariskantoor Terheijden staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de teksten en de inhoud van de website. De teksten en inhoud van deze website kunnen niet worden beschouwd als juridisch advies in welke vorm dan ook. Notariskantoor Terheijden is niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de teksten op en de inhoud van deze website.

Links naar andere sites
Deze disclaimer reikt tot externe websites waarnaar wordt gelinkt. Er is geen controle over de bereikbaarheid van de aangeroepen sites en er wordt geen verantwoording gedragen hiervoor, noch voor de inhoud daarvan. Het gebruik van links in deze website wil niet zeggen dat Notariskantoor Terheijden de algehele websites als representatief en/of toereikend ziet.

Aansprakelijkheid
Notariskantoor Terheijden beoogt met deze website bezoekers algemene informatie te verschaffen. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Notariskantoor Terheijden is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Tevens is Notariskantoor Terheijden niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van deze website of het gebruik van gegevens verstrekt door of namens Notariskantoor Terheijden via deze website, noch voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen van en fouten of vertragingen.

Werkzaamheden notaris
De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem/haar als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

Tarieven
Op de site van Notariskantoor Terheijden zijn eventueel vermelde notaristarieven fluctueel. Voor de actuele en juiste prijzen brengen wij op verzoek een offerte uit.

Indicatie
Er kan niet worden gegarandeerd dat de op deze site vermelde tarieven ‘up to date’ zijn. De eventueel genoemde tarieven geven in het algemeen echter een goede indicatie.

Klachten
Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan de notaris voorleggen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:
– de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie;
– de desbetreffende Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat-Notarissen en/of;
– de burgerlijke rechter.

telefoon-1.png
e-mail.png