Legalisatie van een handtekening

Een legalisatie is een verklaring van de notaris waaruit blijkt dat de genoemde ‘ondergetekende’ ook daadwerkelijk de persoon is die de handtekening heeft gezet. Dit is een belangrijke verklaring omdat hiermee achteraf geen misverstanden kunnen ontstaan over de echtheid van de handtekening. Een legalisatie is nodig bij zaken rondom nalatenschappen, bij de aan- en verkoop van een huis en bij het oprichten of overdragen van een onderneming.
De notaris legaliseert de handtekening aan de hand van uw legitimatiebewijs. Een legalisatie kan eenvoudig en snel worden geregeld.

Vragen of een afspraak inplannen?

Vrijblijvende offerte ontvangen?