Levenstestament/volmacht

In een levenstestament legt u vast wie uw zaken regelt wanneer u dit zelf niet meer kunt. Het kan gaan om financiële, medische en persoonlijke zaken. De persoon die u aanwijst om over deze zaken beslissingen te nemen, wordt de gevolmachtigde genoemd. De afspraken worden vastgelegd in een volmacht of levenstestament.

In veel gevallen is er sprake van twee volmachten: een voor financiële zaken en een voor medische en persoonlijke zaken. De persoon die deze volmacht(en) verstrekt wordt de volmachtgever genoemd. Een volmacht kan gelden voor een tijdelijke periode, wanneer iemand bijvoorbeeld een ingrijpende operatie ondergaat. Een volmacht kan ook structureel gelden wanneer er bijvoorbeeld sprake is van dementie of ernstige ziekte. Het is van belang om dan niet te lang te wachten met het regelen van een volmacht.

Wie regelt uw zaken als u dat zelf niet meer kunt? Wat te doen bij “Alzheimer”? Wat kan er worden geregeld in een levenstestament?

Een voorbeeld uit onze notarispraktijk:

Vader is overleden, moeder woont nu nog in de ouderlijke woning. Het is echter denkbaar dat moeder op enig moment niet meer zelfstandig kan wonen en zal moeten verhuizen naar een verzorgingstehuis. Mocht er vervolgens een situatie ontstaan waarin ze niet meer goed in staat is om al haar zaken zelfstandig te regelen, dan rijzen er vaak vaak diverse vragen, zoals:

  • Wie regelt haar financiële zaken?
  • Wie behartigt haar medische en persoonlijke belangen?
  • De woning zal moeten worden verkocht, maar wie mag dat doen?
  • Kan worden voorkomen dat de waarde van de woning gaat meetellen voor de hoogte van de eigen (zorg)bijdrage?
  • Is het mogelijk om erfdelen uit te keren en/of schenkingen te doen?
  • Kunnen we belasting besparen?

Er zijn veel oplossingen mogelijk door tijdig een levenstestament te maken!

Op de website www.notaris.nl (van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) is nuttige informatie te vinden over het onderwerp levenstestament. Daar staan ook handige brochures en tips.

Vragen? Antwoorden!

Notariskantoor Terheijden heeft ruime ervaring met levenstestamenten. We streven naar maatwerk, optimale oplossingen en naar tevreden klanten.

Notaris Niels Geerse en (toegevoegd) notaris Carla Nancy Peters hebben een duidelijke boodschap: blijf niet rondlopen met allerlei vragen, maak een afspraak voor een bespreking. Kom gewoon eens praten! Een eerste gesprek kost u niets. Vragen staat vrij! 

Een bespreking kan uiteraard op kantoor maar desgewenst ook bij u thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving. Ook is het mogelijk om een afspraak te maken op maandagavond of zaterdag. 

Meer informatie over het levenstestament?

Bekijk het filmpje waar onze notarissen antwoord geven op de meest gestelde vragen.

Meer info? Maak gerust een afspraak voor een gratis eerste gesprek of vraag kosteloos een offerte aan.