Oprichten van een stichting of vereniging

Stichting
Een stichting richt u op door bij de notaris een notariële akte op te stellen. Dit kunt u doen met één of meer personen. In de notariële akte worden de statuten vastgelegd. In de statuten staan belangrijke zaken zoals de naam, vestigingsplaats en het doel van de stichting. Een stichting kent geen leden maar een bestuur. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting en zorgt dat het doel wordt nagestreefd.

De stichting moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze inschrijving wordt meestal door de notaris verzorgd.

Vereniging
Een vereniging kent in tegenstelling tot een stichting wel leden. Een vereniging kunt u op twee manieren oprichten: met of zonder notariële akte. Het is niet verplicht om een vereniging op te richten bij de notaris. Het heeft echter wel gevolgen voor de rechtsbevoegdheid wanneer u besluit de vereniging op te richten zonder tussenkomst van de notaris. In een notariële akte worden statuten opgenomen en de vereniging heeft in dit geval volledige rechtsbevoegdheid. Als er geen notariële akte wordt opgesteld, heeft de vereniging beperkte rechtsbevoegdheid. Dit wordt ook wel een informele vereniging genoemd. De bestuurders zijn dan privé aansprakelijk.

Ook een vereniging moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze inschrijving wordt meestal door de notaris verzorgd.

Meer informatie? Lees verder
in de brochures van de KNB.

Vragen of een afspraak inplannen?

Kostenoverzicht ontvangen?
Vraag een (gratis) offerte aan.