Verklaring van erfrecht

Na het overlijden van een naaste komt er veel op u af. Ook zult u te maken krijgen met de afwikkeling van juridische en financiële zaken. Wij helpen u graag en kunnen u adviseren over de afwikkeling van een erfenis en erfbelasting.

Na een overlijden vragen banken en andere instellingen vaak om een verklaring van erfrecht. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u bankzaken wilt regelen. Ook voor het regelen van uitkeringen, verzekeringen en belastingzaken moet u een verklaring van erfrecht kunnen overleggen. Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waaruit blijkt wie de overledene is, met wie hij of zij was gehuwd, wie zijn of haar kinderen zijn, of er een testament is opgesteld en wie de erfgenamen zijn.

Erfenis

U kunt als erfgenaam zelf kiezen of en hoe u een erfenis aanvaardt. Ook heeft u wellicht vragen over erfbelasting. De notaris kan u hierin adviseren. Er bestaan drie mogelijkheden om een erfenis te aanvaarden:

  • Zuiver aanvaarden: u aanvaardt alle bezittingen en schulden;
  • Beneficiair aanvaarden: u aanvaardt de nalatenschap maar bent niet aansprakelijk voor schulden;
  • Verwerpen: u krijgt niets uit de nalatenschap en bent niet aansprakelijk voor schulden.

Er zijn veel oplossingen mogelijk door tijdig een levenstestament te maken!

Meer informatie? Lees verder in de brochures van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie).

Vragen of een afspraak inplannen?

Vrijblijvende offerte ontvangen?